De zoons zijn Bartholomeus van Berckel, die volgt en Albertus van Berckel, die 12 November 1703 gehuwd is met Anna Fransdochter van der Rugt, slechts twee dochters nalatende, Anna Maria van Berckel en Franciscus van Berckel. Bartholomeus van Berckel zoo even genoemd, geboren omstreeks 1664, overleden 8 December 1724 en gehuwd met Apollonia Johannes-dochter Wittebol, gezegd Peerdecoper, verwekten 8 kinderen, waarvan alleen Martinus van Berckel, gedoopt 11 November 1700 huwde, 1e met Gijsberta van der Stoop, en 2e met Joanna Antonia Houwert, beide van Utrecht. Uit het 1e huwlijk een zoon en eene dochter, Barth domeus van Berckel, pater der Sociëteit Jezus, en Maria Johanna van Berckel, de vrouw van Jeronimus van Beurden. Uit het 2e huwelijkeene dochter Aletta Francisca van Berckel en drie zonen: Herbert van Berckel gehuwd met Maria van Leeuwen: Gerardus Bartholomeus van Berckel, gehuwd met M. Smulders, en Adrianus Josephus van Berckel, geboren 24 November 1751, gestorven 14 augustus 1812, ondertr. 1e 13 augustus 1779 met Maria Gerarda van Wayenburg en 2e met Maria Catharina van Tomputte, geboren 5 Juni 1763, uit zijn huwlijk liet hij drie kinderen na: Mr. Hendrik van Berckel, geboren 5 Mei 1783, burgemeester van Delft, ridder der Orde van den Nederlandse Leeuw, lid van de dubbele 2e kamer der Staten-Generaal 2, sterft 15 Maart 1862, gehuwd met Gijsbertina Maria Albertina van der Kun, geboren 3 October 1786, overleden 17 Februari 1872, twaalf kinderen nalatende: Arnoldus Joannes van Berckel, geboren 2 February 1785, overleden 5 November 1846, gehuwd 1e met Maria Joanna Bassoua en 2e 14 Maart 1831 met Theresia Regina Thijm, acht kinderen nalatende, waarvan afstammelingen in de provincien Holland, Utrecht, Overijssel en ook in het buitenland bestaan, en Catharina Joanna van Berckel, ongehuwd overleden. Een ander broeder van meergemelden Clais van Berckel, Johan genaamd, was in 1422 schepen van 's-Hertogenbosch, en gehuwd met Maria Heym. Drie kinderen werden uit hun huwlijk geboren Gerard van Berckel, die volgt: Hermanus van Berckel, gehuwd met Maria van Stakenburg, en Nikolaas van Berckel, in 1469 schepen van 's-Hertogenbosch, gehuwd met Margaretha Beecke. Dit laatste echtpaar liet twee dochters na, wwarvan Luitgardie van Berckel huwt met Johannes van Beecke en een zoon, Hugo van Berckel, gehuwd met Ida Willemsdochter van Suermondt.
Zes kinderen verwekten zij uit hun huwelijk, als Gerard van Berckel, van 1519-1524 schepen van 's-Hertogenbosch, Nicolaas van Berckel, gehuwd met 1e Emerectia van Geldrop en 2e in 1523 met Geertruida Adolfs-dochter van Dommelen, en Albert van Berckel, schepen van 's-Hertogenbosch van 1512 tot aan zijnoverl. In 1558, begraven in de kerk van Veghel, gehuwd met Elisabeth Hendriks-dochter Eorenkens. Zij waren de oudere van twaalf kinderen, als: Lambert van Berckel, gehuwd met Elisabeth van Dongen.

 

 

   vorige   volgende