Hendrik van Berckel, die volgt; Anna van Berckel gehuwd met Marcelia van Brecht; Ida van B. gehuwd met Joris Lachverlies; Gerard van Berckel gehuwd met Anna van Ursenne, wiens zoon was Lambert van Berckel. Heer van Veghel en de vader van Jacobus van Berckel die genoemde Emigré, die, zoo wij bereids gezien hebben, de stamvader is des Rooms-Kath. tak te Delft; Hugo van Berckel geboren 1520, gehuwd met Anna van Groesbeeck, die ene zoon naliet Jacobus van Berckel, gezworen broeder der L.V. broederschap te 's-Hertogenbosch en in 1586 overleden.
Hendrick van Berckel voorgenoemd, huwde met N. van Hamelenbergh uit zijn kleinzoon Engelbrecht van Berckel gehuwd met Johanna van Eyck, komt het geslacht van Berckel voort, dat te Rotterdam gebloeid heeft; hun zoon Johan van Berckel burgemeester van 1629 tot 1644, was gehuwd 23 April 1620 met Geertruida Ram Philips-dochter uit Utrecht. Hun dochter Agneta van Berckel huwden met Jan Zegers van Wassenhoven; die op hem volgende zoon Adriaan van Berckel, was ontvanger generaal bij de admiraliteit en schepen van Rotterdam in 1634: uit zijn huwelijk met Ida Schagen liet hij slechts een zoon na, Pieter van Berckel, in 1678 schepen van Rotterdam en gehuwd met zijn nicht Geertruida van Berckel, kleindochter van Johan, voornoemd, en dochter van Engelbrecht van Berckel, in 1652 schepen van Rotterdam, en van Maria Timmers.
Deze Pieter van Berckel, liet op zijn beurt 3 kinderen na, Ida Adriana van Berckel, gehuwd met Herman van Zuylen van Nyevelt, secretaries van Rotterdam. Petronella Geertruida van Berckel gehuwd met Mr. Pieter van den Brande, baljuw en rentmeester van de graaflijkheid, en Mr. Engelbrecht van Berckel schepen van Rotterdam bewindhebber der Oost-Indische Compagnie; hij was gehuwd 12 Maart 1715 met Theodora Petronella van Hogendorp, dochter van Mr. Willem en van Wendelina Roosmale en liet 5 kinderen na, waarvan 3 gevolgen: Willem Wendelinus van Berckel volgt, Pieter Johan van Berckel, geboren 21 Januari 1725 burgemeester van Rotterdam daarna resident te Newark, New-York, en stierf aldaar 27 December 1800, was gehuwd met Margaretha du Bois, die hem kinderen schonk; Engelbert Francois van Berckel geboren te Rotterdam 8 October 1726, pensionaris van Amsterdam overleden 1796 gehuwd 1e met Gaertruy Roskam, en 2e te Amsterdam 18 Mei 1773 met Jacoba Elisabeth Verbeeck, weduwe van Mr. Maerten Weveringh.
Willem Wendelius van Berckel geboren 9 Juni 1718, was secretaries van Rotterdam gehuwd met Antonia Emilia Roosmale, en liet een zoon na Dominicus Elisa van Berckel, heer van Herxen, die gehuwd is met Maria Antonia van Mansveld, geboren te Rotterdam, zes kinderen werden uit dit huwelijk geboren Uit dezen tak bestaaan ook nog afstammelingen

 

   vorige   volgende